Showing listings under the Anime/Manga: Relationships category...

 Edward & Winry: Gilbert & Oz: Giovanni & Heine: Himari, Shouma, and Kanba: Howl & Sophie: Inuyasha & Kagome: Junjou Romantica: Misaki & Usami: Kazehaya & Sawako: KHR: Vongola: Kuroh & Shiro: Maron & Chiaki: Riko & Junpei: Sasuke & Naruto: Sebastian & Ciel: Sekaiichi Hatsukoi: Takano & Ritsu: Shizuo & Izaya: Sora & Riku: Takasugi & Katsura: Tiger&Bunny: Tiger & Bunny:

Go back?

Powered by Enthusiast 3.1.5